Borekontrakt for Gjøa

desember 22, 2006, 08:00 CET

Utbyggingsoperatøren Statoil har inngått en kontrakt med Transocean Offshore for boring av produksjonsbrønner på Gjøa-feltet i Nordsjøen.

Kontrakten, som gjelder for tre år, er verd rundt 427 millioner dollar. Avtalen omfatter boring av 13 brønner, med opsjon på ytterligere tre brønner. Det er riggen Transocean Searcher som skal bore brønnene. Borestart er planlagt til oktober 2008.

– Det er viktig å få på plass de store og viktige kontraktene i god tid i forhold til gjennomføringsløpet. Vi er derfor svært fornøyde med signeringen. Avtalen sikrer oss en kjent rigg med gode resultater, sier prosjektdirektør Kjetel Digre.
 
Tidligere i høst har Statoil inngått avtale om bygging av plattformdekket og levering av undervannsinstallasjoner til Gjøa. Den neste store kontrakten som kommer, er byggingen av understellet til den halvt nedsenkbare produksjonsplattformen.

Gjøa-feltet skal etter planen produsere olje og gass fra 2010. De totale investeringene er beregnet til rundt 27 milliarder 2006-kroner.

Gjøa ble påvist i 1989. Feltet ligger i blokkene 35/9 og 36/7, om lag 70 kilometer nord for Troll-feltet og 45 kilometer utenfor kysten av Sogn og Fjordane. Reservene er beregnet til rundt 40 milliarder kubikkmeter gass og om lag 83 millioner fat olje og kondensat.

Gaz de France overtar som driftsoperatør når feltet settes i produksjon. Rettighetshaverne i lisensen er Gaz de France (30 prosent), Petoro (30), Statoil (20), Shell (12) og RWE Dea (8).