Midlertidig produksjonsreduksjon på Kvitebjørn 

desember 22, 2006, 07:00 CET

Operatøren Statoil (OSE:STL, NYSE:STO) og rettighetshaverne i Kvitebjørn-lisensen i Nordsjøen har besluttet å midlertidig redusere gass- og oljeproduksjonen for å understøtte forsvarlig reservoarstyring og sikker boring av gjenstående brønner.

Produksjonen vil bli redusert med 50 prosent, noe som betyr en reduksjon fra rundt 190.000 fat oljeekvivalenter per dag til om lag 95.000 fat oljeekvivalenter per dag.

Tiltaket er besluttet iverksatt fra 23. desember 2006 for en periode på fem måneder. Totalt vil dette bety en reduksjon for Statoil på om lag 15.000 fat oljeekvivalenter per dag i gjennomsnitt for 2007. Kontinuerlig måling av trykkutviklingen i reservoaret vil bli brukt til å vurdere varigheten av perioden med redusert produksjon.

Strategien som nå er valgt tar utgangspunkt i kunnskap om reservoarmessige forhold og tilgjengelige metoder for boring i reservoar med høyt trykk og høy temperatur. Strategien tar sikte på å redusere reservetap, muliggjøre boring av flere brønner og sikre framtidig produksjonsnivå.

Statoil vil ivareta forpliktelsene ovenfor gasskundene i denne perioden, blant annet gjennom økt produksjon fra andre felt. Virkningen for Statoils samlede produksjon i 2007 vil derfor være mindre enn reduksjonen i produksjonen fra Kvitebjørn.

Kontaktinformasjon:
Jone Stangeland, informasjonsdirektør, tlf. +47 91566869