Satser mer på biodiesel

desember 27, 2006, 09:00 CET

Statoil øker sin satsing på biodrivstoff ved å blande fem prosent biodiesel i vanlig autodiesel i Norge.

- Vi forbedrer kontinuerlig våre drivstoffer slik at de skal bli bedre for miljøet, og er gjennom dette arbeidet et ledende selskap innen biodrivstoff, sier administrerende direktør Dag Roger Rinde i Statoil Norge AS.

I første omgang skal den nye blandingen drivstoff selges på alle selskapets stasjoner i Hedmark, Oppland og Buskerud. Biodiesel er et fornybart drivstoff som bidrar til å redusere CO2-utslippene fra bilparken.

Innen sommeren 2007 vil også Statoil-stasjonene i Oslo, Akershus, Østfold, Vestfold og Telemark, samt to stasjoner i Agder, selge diesel med inntil fem prosent biodiesel.

I løpet av første halvår vil da anslagsvis 200 Statoil-stasjoner selge dette nye drivstoffet.

Diesel med inntil fem prosent biodiesel holder samme tekniske kvalitet som vanlig diesel, også når det gjelder kuldeegenskaper. Alle biler med dieselmotor kan kjøre på slik diesel uten at det merkes noen forskjell eller at det går ut over motorgarantien.

Biodieselen koster også det samme for kundene som dagens vanlige, avgiftspliktige diesel.

- Reduksjon av CO2-utslipp er en av vår tids største miljøutfordringer. Klimaproblemene krever global og nasjonal innsats av myndigheter, industri og forbrukere. Landbasert transport står for omkring 22 prosent av Norges samlede CO2-utslipp. Bruk av biodrivstoff kan bidra vesentlig til å redusere utslippene fra transportsektoren, sier Rinde.

For ytterligere informasjon:
Informasjonssjef Knut Hansen, mobil 91 73 80 53