Skip to content

Leter mer i Nordsjøen

desember 28, 2006, 08:00 CET

Statoil har i dag, 28. desember, startet boring av letebrønnen 16/4-4 på Biotitt-prospektet i Nordsjøen.

Boringen markerer starten på et tett leteprogram for riggen West Epsilon, som i første omgang skal bore fire letebrønner for Statoil i Nordsjøen.

– Gjennom kontrakten for West Epsilon har vi sikret oss betydelig kapasitet i Nordsjøen de neste årene. Vi er godt posisjonert for nye leteoppgaver og klare til å følge opp våre brønnforpliktelser på sokkelen, sier Tim Dodson, Statoils letedirektør for norsk sokkel.

Statoil inngikk i sommer en kontrakt med selskapet Seadrill for leie av West Epsilon i tre år. West Epsilon er en oppjekkbar rigg som bare kan operere på havdyp ned til 128 meter.

Riggen er nå i gang med å bore den første brønnen på Biotitt-prospektet sørvest i blokk 16/4 i produksjonslisens 339, tildelt i 2004. Prospektet er nordøst for Sleipner Vest-feltet. Statoil er operatør med 70 prosent, mens ExxonMobil har 30 prosent.

Brønnen skal bores til en total dybde på omkring 2400 meter. Vanndypet i området er 91 meter. Leteboringen er ventet å ta 40 dager. Målet for letingen er å påvise gass/kondensat som kan produseres over Sleipner A-plattformen.

Etter boring på Biotitt-prospektet skal riggen fortsette leting i sørlige del av Nordsjøen. Brønn nummer to skal bores på Ermintrude-prospektet i blokk 15/6 i produksjonslisens 303, tildelt i 2003.

Deretter skal riggen flyttes til Ragnarrock-strukturen i produksjonslisens 265, tildelt i 2001.

– De fire letebrønnene som skal bores i første omgang er i områder som kan gi verdifulle tilleggsressurser nær eksisterende infrastruktur. Brønnene er en viktig del av Statoils leteprogram på norsk sokkel, sier Dodson.

West Epsilon skal også bore i "kjelleren" under det Statoil-opererte Huldra-feltet i produksjonslisens 051.

– West Epsilons aktivitet er viktig for at vi skal nå vår ambisjon om å produsere 1 million fat oljeekvivalenter på norsk sokkel i 2015, sier Dodson.