Mer leteareal i Egypt

desember 28, 2006, 12:30 CET

Statoil er tildelt en andel i en dypvannsblokk utenfor Egypt. Det er andre gang på kort tid at selskapet tildeles leteareal i landet.

– Vi er svært tilfredse med tildelingen. Dette sikrer oss et enda bedre fotfeste i en lovende olje- og gassregion og er i tråd med vår strategi for Nord-Afrika, sier Geir Richardsen, letesjef for Egypt og Libya.

I den internasjonale budrunden fikk Statoil tilbud om operatørskap og en andel på 80 prosent i blokk 10 i Middelhavet. Sonatrach International Petroleum Exploration & Production (SIPEX) - et heleid datterselskap av Algeries statlige olje- og gasselskap Sonatrach – er tildelt en andel på 20 prosent.

Tilbudet forutsetter en inngåelse av en produksjonsdelingsavtale samt en endelig godkjenning fra det egyptiske parlamentet.

Det er bare tre uker siden Statoil ble tildelt operatørskap og en andel på 80 prosent i blokk 9 i samme området. Blokkene 9 og 10 ligger vest for Nilen-deltaet og dekker områder på henholdsvis 8368 og 9802 kvadratkilometer.

– Det vil være store synergier for oss i blokk 9 og 10. Området blir i praksis som ett leteareal, sier Richardsen.

Vanndybden i de to blokkene er på mellom 1000 og 3000 meter.

– Området byr på store letemessige utfordringer, men vi er overbevist om at vår erfaring fra aktivitet i dypvannsområder over hele verden gjør oss godt rustet til å gjennomføre et velykket leteprogram, sier Richardsen.

I Egypt tildeles blokker gjennom budrunder. Beslutning om tildeling tas på bakgrunn av både tekniske og kommersielle parametere.

I Egypt produseres det om lag 1,5 millioner fat oljeekvivalenter per dag, 60 prosent av dette er gass. Betydelige gassfunn de siste årene har gjort at landet har startet eksport av gass. Statoil åpnet kontor i Kairo i januar 2006.