Skip to content

Samarbeider om CO2-nøytrale reiser

januar 4, 2007, 07:00 CET

Statoil og Berg-Hansen Reisebureau går sammen for å øke bevisstheten om utslipp av karbondioksid i forbindelse med tjenestereiser.


Fra og med 3. januar 2007 vil alle ansatte i Statoil finne følgende informasjon om flyreisens CO2-utslipp på reisereservasjonene fra Berg-Hansen:

"På denne reiseruten vil din andel av de totale CO2-utslipp være XX kilo. Dette er kun et estimat. Utslippet vil variere med vær, innflygningsrute, flytype, vekt og antall passasjerer m.m. Utslippet blir kompensert av Statoil gjennom kjøp av CO2-kreditter i det internasjonale kvotemarkedet."

Statoil innførte i 2006, som første selskap i Norge, en ordning der selskapet kjøper kvoter for utslipp av CO2. Kvotene oppveier utslipp fra reisevirksomhet i og utenfor Norge samt drift av klimaanlegg i alle Statoil-konsernets lokaler.

Kvotene får selskapet blant annet gjennom investeringer i Verdensbankens Community Development Carbon Fund (CDCF). Fondet støtter CO2-reduserende prosjekter i utviklingsland.

Nå går Statoil et steg videre og etablerer et samarbeid med Berg-Hansen Reisebureau for å synliggjøre CO2-utslipp for enkeltreiser.

- Vi gjør dette for å øke vår felles miljøbevissthet og for å bedre forståelsen av klimautfordringene vi står overfor. Vi håper dette kan bidra til at vi tar valg som medfører reduksjon av våre CO2-utslipp, sier Nina Udnes Tronstad, konserndirektør for helse, miljø og sikkerhet i Statoil.

- Vi lever i en verden der vi er avhengige av å fly. Vi må ha ett bevisst forhold til alle former for miljøutslipp. Ikke minst må vi som arbeider innenfor reiseindustrien ta et tydelig ansvar, sier administrerende direktør Per Arne Villadsen i Berg-Hansen.