Skip to Content
no

Produksjonen gjenopptatt på Njord

januar 5, 2007, 12:00 CET

Oljeproduksjonen på den Hydro-opererte plattformen Njord kom i gang igjen ved 22-tiden torsdag kveld etter en kort nedstenging på grunn av en mindre gasslekkasje i en ventil.

Det var ved 13.30-tiden torsdag at plattformledelsen stengte ned produksjonen etter en mindre gasslekkasje i en ventil på en av gassinjeksjonsbrønnene. Lekkasjen ble raskt brakt under kontroll, og situasjonen var normalisert i løpet av en time.

Gassinjeksjonsbrønnen er nå stengt slik at ventilen kan repareres. Dette påvirker imidlertid ikke produksjonen, som snart er oppe på normalnivået for Njord på rundt 25.000 fat per dag.

Njord-feltet er bygd ut med en flytende stålplattform, Njord A, med et integrert dekk med bore- og prosesseringsanlegg og boligkvarter. Feltet ligger om lag 130 kilometer nordvest for Kristiansund.