Energi på dagsorden for tysk EU-formannskap

januar 9, 2007, 23:00 CET

Energi var et sentralt tema da over 70 EU-journalister besøkte Berlin onsdag, spesielt invitert til Aral-stasjonen på Messedamm, der Hydro produserer og leverer hydrogen.

Pressesamlingen var en markering av at Tyskland ved nyttår overtok formannskapet i EU. Pressen ble tatt imot på hydrogenstasjonen i Berlin av statssekretær Karin Roth i det tyske samferdselsdepartementet.

– Det er inspirerende at tyske myndigheter er så engasjert i arbeidet med å fremme nye og miljøvennlige former for drivstoff, sier Ivar Hexeberg, leder for Hydros satsing på nye energiformer.

Partnerskap for ren energi

Stasjonen, som er verdens største integrerte hydrogenstasjon, ligger like ved det internasjonale kongressenteret og er en av de travleste i Berlin. Her tilbys både trykksatt hydrogengass og flytende hydrogen, bensin og diesel. 17 hydrogenbiler er tilknyttet stasjonen, der Hydro produserer trykksatt hydrogen fra strøm og vann. Noen av bilene som er tilknyttet prosjektet, har forbrenningsmotorer, og noen har brenselcellemotorer

– Hensikten med Clean Energy Partnership er å vise at hydrogen er et sikkert og miljøvennlig drivstoff som egner seg godt for transport i det daglige liv, sier Hexeberg.

Hydrogen inneholder ingen miljøfarlige stoffer, og de eneste utslippene fra bruk av hydrogendrivstoff er vann. Ved elektrolyse splittes vann i oksygen og hydrogen. Strømmen som brukes i denne prosessen, kommer fra fornybare energikilder, noe prosjektet har sikret seg ved å kjøpe grønne sertifikater.

... og naturgass

Nye energiformer er et viktig satsingsområde for Hydro, men selskapet er først og fremst aktive innenfor produksjon og leting etter olje og gass. Siden 2001 har Hydro fordoblet sin gasseksport, og selskapet forventer at gassproduksjonen fra de feltene der det har eierandeler, vil være tredoblet i 2010.

– Naturgass er en av Norges aller viktigste eksportvarer, og vi vil fortsette å forsyne de europeiske markedene med miljøvennlig naturgass i mange tiår fremover, sier Kathrine Fog, som leder Hydros avdeling for markedsføring av naturgass, og legger til at Tyskland i dag er Hydros største marked.

Norge er i dag verdens tredje største gasseksportør med en årlig eksport på om lag 85 milliarder kubikkmeter, og det er forventet at norsk gasseksport vil øke til over 120 milliarder kubikkmeter i 2010.

Arrangementet i Berlin ble gjennomført samme dag som EU presenterte en energiplan for Europa. Planen tar blant annet opp temaer som klimautslipp og sikker energiforsyning til Europa, og EU-kommisjonen legger opp til å sette ytterligere fart i den pågående liberaliseringen av de europeiske energimarkedene.

– For å sikre energiforsyningen til Europa, og utnytte de miljømessige fordelene ved naturgass, er vi avhengige av at europeiske politikere skaper et marked som sikrer konkurranse på likt grunnlag, sier Fog.