Rammeavtaler for brønntjenester

januar 15, 2007, 09:00 CET

Statoil har inngått rammeavtaler for tjenester i forbindelse med sidestegsoperasjoner og rensing av brønner for uønskede gjenstander på Statoil-opererte lisenser på norsk sokkel.

Avtalene er inngått med Smith International Norway AS, Baker Hughes Norge AS og Weatherford Norge AS.  

Smith International Norway AS har fått status som foretrukken leverandør.

Avtalene løper frem til 30. juni 2009. Statoil har opsjoner for å forlenge avtalene med inntil fire år. Til sammen har avtalene en antatt verdi i størrelsesorden 80 - 100 millioner US dollar.

Rammeavtalene innebærer at Statoil har sikret seg tilgjengelighet for nødvendig utstyr og personell i forbindelse med såkalte sidestegsoperasjoner, hvor eksisterende borehull benyttes til å bore nye brønner.