Skip to Content
no

Utbyggingsplan for Alve levert

januar 16, 2007, 12:00 CET

Operatøren Statoil har i dag, 16. januar, levert plan for utbygging og drift (PUD) for gass- og kondensatfeltet Alve i Norskehavet til olje- og energidepartementet.

Borestart er planlagt til 1. august 2007, og produksjon fra feltet starter etter planen i desember 2008. De totale investeringene er beregnet til 2,4 milliarder kroner.

Alve skal fases inn mot det Statoil-opererte Norne-feltet. Lisensen ønsker å bygge ut feltet med én bunnramme med fire brønnslisser.

– Utbyggingen sikrer god og kontinuerlig utnyttelse av ledig kapasitet på Norne-skipet og i rørledningen Åsgard transport. En rask realisering er viktig med tanke på en totaldrenering av reservene i området innefor produksjonsskipets og anleggenes levetid. Det er gledelig at vi kommer i gang med enda et satellitt-utbyggingsprosjekt mot Norne, sier produksjonsdirektør for Norne, Jostein Gaasemyr.Satellittfeltet Urd ble knyttet opp til Norne i 2005. Utbyggingsløsningen på Alve vil medføre noen modifikasjoner på Norne-skipet.

Det er forventet en maksimal gassproduksjon fra feltet på om lag fire millioner kubikkmeter gass i døgnet. Reservene er anslått til 6,78 milliarder kubikkmeter gass og 8,3 millioner fat kondensat.

Kjell Helge Eide er prosjektleder for Alve-feltet og initiativtager til en forenklet PUD. Etter dialog og samarbeid med Oljedirektoratet og Olje- og energidepartementet er det kommet fram at PUD for mindre prosjekter som knyttes opp mot eksisterende infrastruktur kan forenkles betydelig. Dette er mer effektivt og kostnadsbesparende for alle parter

– I Alve-prosjektet har vi spart mye tid på å forenkle PUD-en. Jeg håper den forenklede Alve-PUD-en kan bli et eksempel til etterfølgelse, sier Eide.

Alve-feltet ligger i produksjonslisens 159B. Feltet ble påvist i 1990. Alve omfatter formasjonene Garn, Not, Ile og Tilje. De påviste reservene ligger i Garn- og Not-formasjonene.

Feltet ligger 16 kilometer sørvest av Norne-feltet. Vanndypet i området er på 390 meter.

Statoil har en andel på 75 prosent i Alve. De øvrige rettighetshaverne er Dansk olie- og naturgass (DONG) (15 prosent) og Hydro (10 prosent).