Skip to Content
no

Byggestart for Energiverk Mongstad

januar 16, 2007, 11:00 CET

I dag, 16. januar, starter byggingen av Energiverk Mongstad (EVM) ved Statoils raffinerianlegg på Mongstad i Hordaland. Kraftvarmeverket blir etter planen satt i drift i 2010.

Anleggsperioden starter med rydding og planering av den 18.000 kvadratmeter store anleggstomta hvor kraftvarmeverket skal på plass.

EVM-prosjektet samlet består i bygging av en ny gassrørledning fra gassmottaksanlegget på Kollsnes i Hordaland og bygging av selve kraftvarmeverket. I tillegg skal det gjøres tilknytningsarbeid mellom kraftvarmeverket og dagens raffinerianlegg.

- Vi er svært tilfreds med at anleggsarbeidet knyttet til EVM nå er i gang. EVM vil bli strategisk viktig som et stort miljø- og industriprosjekt. Dette vil bedre kraftbalansen i Bergen-regionen, sier Bjørn Kåre Viken, direktør for Statoil Mongstad.

– Ved å bruke varme fra kraftverket, vil Statoil dessuten oppnå en vesentlig energieffektivisering og bedre lønnsomhet på Mongstad-raffineriet.

DONG Energy skal bygge, eie og drive kraftvarmeverket. Avtalen mellom Statoil og DONG Energy gjelder for 20 år.

Samtidig som byggingen av EVM starter opp, arbeides det med å utvikle teknologiske og kommersielle løsninger for håndtering av karbondioksid (CO2) på Mongstad.

CO2-håndteringen skal utvikles i to steg. Det første omfatter et anlegg som kan fange 100.000 tonn CO2 per år. Deretter skal det utvikles et storskala CO2-fangstanlegg.

Olje- og energidepartementet og Statoil har inngått en samarbeidsavtale for å utvikle teknologi som skal gi kostnadseffektive og langsiktige, gode løsninger.

Det økonomiske og driftsmessige hovedansvaret for etablering av fangst, transport og lagring av CO2 hviler på staten.