Ut av konsernledelsen for å lede integrasjonsplanlegging

januar 16, 2007, 08:00 CET

Hilde Merete Aasheim går ut av Hydros konsernledelse for å lede planleggingen av integrasjonen mellom selskapets olje- og gassaktiviteter og Statoil.

Aasheim, som har vært ansvarlig for Ledelse og kultur i Hydro siden 2005, vil lede teamet som skal planlegge integrasjonen mellom de to selskapene.

Dette teamet blir utnevnt i dag. Etter at fusjonen er fullført, noe som er ventet å skje i løpet av tredje kvartal 2007, vil Aasheim tre inn i konsernledelsen i det nye selskapet som leder for konsernfunksjoner.

Inntil Aasheims etterfølger er utnevnt, vil de funksjonene som rapporterer til henne i dag, rapportere direkte til konsernsjef Eivind Reiten. Dette omfatter Human Resources, Health, Environment and Safety og Corporate Social Responsibility.