Skip to Content
no

Ny kontrakt med "Bourbon Orca"

januar 19, 2007, 07:00 CET

Hydro har inngått en treårig avtale om bruk av ankerhåndteringsfartøyet "Bourbon Orca". Avtalen har en verdi på omkring 250 millioner kroner.

Kontrakten med Bourbon Offshore Norway omfatter også tre ettårige opsjonsperioder. Totalverdien av kontrakten kan altså bli på rundt 500 millioner kroner.

"Bourbon Orca" fortsetter i en oppgave fartøyet allerede utfører for Hydro og vil inngå i en pool av støttefartøyer som opererer fra Mongstad nord for Bergen, sammen med fartøyene "Skandi Admiral" og "Bourbon Surf".

Mens "Skandi Admiral" i stor grad benyttes i nordområdene, er de to fartøyene fra "Bourbon" sentrale under Hydros operasjoner i Nordsjøen.

Det moderne ankerhåndteringsfartøyet "Bourbon Orca" er av typen "Ulstein AX104" og kjennetegnes av sin spesielle skrogform med omvendt baug.

Med sine gode egenskaper på områder som sikkerhet ved ankerhåndterings- og kranoperasjoner, sjødyktighet, slepeevne og energiforbruk vil fartøyet være et verdifullt bidrag til Hydros marine operasjoner fra Mongstadbase.

Kontraktstildelingen har foregått etter ordinær anbudskonkurranse.