IOR-pris for innsats på Troll-feltet

januar 23, 2007, 13:15 CET

Oljedirektoratets (OD) IOR-pris for 2006 er tildelt Baker Hughes og Halliburton, for deres arbeid med framtidsrettet utvikling og anvendelse av avanserte bore- og brønnløsninger på det Hydro-opererte feltet Troll Olje i Nordsjøen.

– Det er svært gledelig og velfortjent at våre gode gode leverandører Baker Hughes og Halliburton er blitt tildelt Oljedirektoratets IOR-pris. Det gode samarbeidet vi har hatt med disse to leverandørene, har lagt grunnlaget for betydelig verdiskaping på Troll-feltet, sier Ivar Brandvold, som leder enheten Boring i Hydros Drift-sektor.

Utvikling og implementering av ny teknologi for boring av lange horisontale brønner med flere produserende grener har lagt grunnlaget for at Troll Olje har blitt et av de største oljefeltene på norsk sokkel.

Samarbeidet mellom leverandørene Baker Hughes og Halliburton og Hydro som operatørselskap har vært avgjørende for den utviklingen som har skjedd siden midten av 1980-tallet.

Samlet har Troll Olje, ifølge en studie av analyseselskapet Econ, gitt en netto kontantstrøm til staten og de øvrige eierne på 137 milliarder kroner. Statens inntekter fra Troll Olje har ifølge Econ utgjort 11 prosent av Petroleumsfondet.

Anerkjennelse
IOR-prisen (Improved Oil Recovery) er ODs anerkjennelse til utvinningstillatelser, selskaper, prosjekter eller enkeltpersoner som har skapt merverdi på norsk kontinentalsokkel gjennom nyskapende handlinger og planer knyttet til økt oljeutvinning.

– Årets pris tildeles to selskaper på leverandørsiden som begge har en betydelig del av æren for at Troll-feltet i dag er blitt ett av de største oljefeltene på norsk sokkel, skriver direktoratet i en nyhetsmelding.

Teknologien som er utviklet blir nå anvendt videre også på andre felt og skaper dermed verdimessige ringvirkninger langt utover Troll-feltet.