Hydro-investering i norsk databaseteknologi

januar 27, 2007, 08:00 CET

Hydro investerer 22 millioner kroner i norske Tektonisk, som har utviklet databaseteknologien ShareCat. ShareCat blir brukt av en rekke internasjonale olje- og gassprodusenter for å dele informasjon mellom leverandører og underleverandører om hva slags utstyr som benyttes ved bygging og drift av olje- og gassinstallasjoner.

– Tektonisk har med sin ShareCat-teknologi fått et solid fotfeste i Norge. Tektonisk har også fått tildelt flere interessante oppdrag internasjonalt, blant annet for Sakhalin-prosjektet i Øst-Russland. Hensikten med denne investeringen er å bidra til videre vekst både internasjonalt og i Norge, sier Richard Erskine, som leder Hydros Technology Ventures-satsing.

ShareCat-teknologien gir operatør, leverandører og underleverandører adgang til informasjon om utstyr på olje- og gassinstallasjoner. Teknologien er internettbasert, og alle aktører i leverandørkjeden har mulighet til å hente og levere informasjon fra et felles databaseområde.

– Tektonisk er det eneste selskapet som har lykkes med å få de ulike leddene i leverandørkjeden til olje- og gassinstallasjoner til å kommunisere med hverandre gjennom en felles base. Dermed har man vunnet mye tid og fått mer treffsikker dokumentasjon på hva slags utstyr som befinner seg på installasjonene, sier Erskine.

Tektonisk er basert i Bergen og har i tillegg kontorer i Stavanger og London. Selskapet ble etablert i 1993 av brødrene Knut og Trond Even Dagsvik, har 32 ansatte og omsatte i fjor for om lag 26 millioner kroner. Tektonisk har de seneste årene hatt avtaler med en rekke operatører på norsk sokkel. Blant annet har ShareCat vært benyttet under Ormen Lange-utbyggingen, som Hydro er operatør for.

Technology Ventures i Hydro ble etablert i mars 2001 og har en forvaltingskapital på 750 millioner kroner. Fondet investerer i framtidsrettede selskaper med virksomheter innen olje og energi.