Skip to Content
no

God uttelling i TFO 2006

januar 29, 2007, 18:00 CET

Statoil har fått tildelt andeler i åtte utvinningstillatelser i Tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2006. Seks av disse er operatørskap.

– Vi er godt fornøyde, særlig i lys av den økte konkurransesituasjonen på norsk sokkel. Vi får nå tilgang til nytt leteareal hvor det kan finnes verdifulle tilleggsressurser som kan fases inn til eksisterende infrastruktur, sier Tim Dodson, Statoils letedirektør for norsk sokkel.

– Tildelingen kan bidra til økt produksjon og forlenget levetid for eksisterende installasjoner både i Nordsjøen og Norskehavet. Jeg tror også det er mulig å gjøre funn som kan danne grunnlag for selvstendige utbygginger.

Statoil har trappet opp letevirksomheten på norsk sokkel de siste årene, men har stadig behov for nytt areal for å opprettholde et høyt aktivitetsnivå over flere år.

I forbindelse med offentliggjøringen av TFO 2006 opplyste olje- og energiminister Odd Roger Enoksen at TFO 2007 vil gi industrien tilgang til nye arealer i Barentshavet.
– Det er gledelig at myndighetene vil prioritere en utvidelse av TFO-området i Barentshavet. Dette vil styrke mulighetene for en videreutvikling av Snøhvit-området, sier Dodson.

Enoksen opplyste også at regjeringen har besluttet å utsette 20. konsesjonsrunde på norsk sokkel med ett år, til 2009.
- Vi er skuffet over utsettelsen, men tar beslutningen til etterretning. Vi er godt rustet til å ta på oss nye leteoppgaver, både nær eksisterende infrastruktur og i umodne områder, sier Dodson.