Skip to Content
no

Mange tildelinger til Hydro i modne områder på norsk sokkel

januar 29, 2007, 23:00 CET

Olje- og energidepartementet kunngjorde 29. januar at Hydro er tildelt sju nye lisenser i den årlige konsesjonsrunden i modne områder på norsk sokkel, tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2006.

– Vi er fornøyd med tildelingen, sier Lars Christian Alsvik, leder for sektoren Utvikling Norge i Hydros forretningsområde Olje & Energi.

Hydro har fått tilbud om operatørskap i fire utvinningstillatelser og deltakerandeler i tre tillatelser i forbindelse med TFO 2006.

– Dette understreker Hydros vilje til å lete og utvikle ressurser i de modne områdene på norsk sokkel, sier Alsvik.

Videreutvikling av Hydros kjerneområder er en viktig del av Hydros satsing på norsk sokkel. Høye oljepriser og godt utbygd infrastruktur skaper grunnlag for fortsatt høy leteaktivitet i disse områdene. Tildelingen kan bidra til økt produksjon og forlenget levetid på eksisterende installasjoner både i Nordsjøen og i Norskehavet.

Omfattende søknad

Hydro leverte en omfattende søknad i årets TFO-runde og tildelingen er en god tilbakemelding på arbeidet som er gjort i søknadsprosessen. Hydro fikk også god uttelling i 19. konsesjonsrunde og vil trappe opp leteaktiviteten på norsk sokkel betydelig i 2007.

– Vi har flere langsiktige riggkontrakter og er derfor godt posisjonert for nye leteoppgaver, men vi trenger fortløpende påfyll av nye muligheter for å opprettholde et høyt aktivitetsnivå over flere år. Vi har fortsatt stor tro på norsk sokkel, understreker Alsvik.

I årets TFO-runde søkte 43 selskaper om utvinningstillatelser i de modne områdene på norsk sokkel.

– Dette gjenspeiler den store interessen det er for leteareal på norsk sokkel for tiden. TFO-tildelingene bekrefter Hydros posisjon som et aktivt leteselskap på norsk sokkel, avslutter Alsvik.