Hydro og Statoil fullfører verdigjennomgang 

januar 29, 2007, 08:00 CET

Statoil og Hydro har fullført en verdigjennomgang som ledd i avtalen mellom styrene i de to selskapene om å fusjonere Hydros olje- og gassaktiviteter med Statoil.

Gjennomgangen har hatt som siktemål å verifisere den informasjonen som partene utvekslet forut for avtaleinngåelsen.

I forbindelse med offentliggjøringen av sammenslåingen 18. desember 2006, ble Statoils netto rentebærende gjeld anslått til 14,3 milliarder kroner ved utgangen av 2006. Nå er det ventet at Statoils netto rentebærende gjeld vil være 24-25 milliarder kroner ved utgangen av 2006. Hovedårsaken til endringen er knyttet til bevegelser i arbeidskapitalen. Det vises også til egen melding fra Hydro vedrørende nedskrivning av eiendeler i Mexicogolfen.

Basert på en samlet vurdering av ovennevnte og andre forhold, er partene enige om følgende endring i de finansielle vilkår for sammenslåingen: Netto rentebærende gjeld i Hydros olje- og gassvirksomhet ved utgangen av 2006 settes til én milliard kroner, og ikke null som da avtalen ble offentliggjort.

For øvrig er bytteforholdet og øvrige betingelser beskrevet i integrasjonsavtalen uendret og kan ikke gjøres til gjenstand for ytterligere verdigjennomgang.


Kontaktpersoner:
Media
Ola Morten Aanestad, informasjonsdirektør
48 08 02 12 (mobil), 51 99 13 77 (kontor)

Investor relations
Lars Troen Sørensen, direktør IR
90 64 91 44 (mobil), 51 99 77 90 (kontor)