Kontrakt til Acergy Norway

januar 30, 2007, 12:00 CET

Statoil har tildelt en rammekontrakt som gjelder sjøbunnskartlegging, rørledningsinspeksjon og støtte til rørlegging til Acergy Norway AS. Kontrakten gjelder fra 15. mars 2007.

Avtalen er verdt rundt 750 millioner kroner. Kontraktsperioden er på fem år, med opsjon på to ganger to år.


Acergy Viking skal blant annet brukes til kartleggings- og inspeksjonsoppdrag i forbindelse med utbygging av prosjekter i Nordsjøen.

Acergy Norway skal hovedsakelig bruke den nye båten Acergy Viking, som er utstyrt med avansert kartleggingsutstyr, til oppdragene. Ved tildeling av kontrakten har det vært viktig at hensynet til både ytre miljø og arbeidsmiljø på båten blir godt ivaretatt.

– Acergy Norway kommer til å bidra til sikre og effektive operasjoner på de Statoil-opererte feltene, sier Bjarne Jensen, som er leder for enheten Naturdata, kartlegging og geoteknikk i forretningsområdet Teknologi og prosjekter.

Ifølge Jensen skal Acergy Viking primært brukes til kartleggings- og inspeksjonsoppdrag i forbindelse med utbygging av prosjekter i Nordsjøen, som Tyrihans- og Gjøa-utbyggingene, samt til årlige rørledningsinspeksjoner.

Fartøyet kommer til å ha en transitthastighet på hele 18 knop, noe som gjør at det raskt og kostnadseffektivt kan flytte seg mellom oppgavene.

Acergy Viking kan også brukes til oppgaver i andre land.

Statoil har tidligere sendt hensiktsmelding til Geoconsult AS for tilsvarende oppgaver, med bruk av fartøyet Geosund fra 15. mars 2007. Geosund erstattes med det nye fartøyet GeoBergen i 2008.