Skip to content

Styrker oljevernberedskapen i nord

januar 31, 2007, 09:30 CET

Statoil og Eni har inng√•tt en intensjonsavtale for √• styrke oljevernberedskapen i Barents-omr√•det. Selskapene vil √łke kompetansen til det interkommunale oljevernet.

Selskapene, som er operat√łrer for produksjons- og leteaktivitet i Barentshavet, etablerer et samarbeid som g√•r ut over det som allerede eksisterer for norsk sokkel gjennom Norsk oljevernforening for operat√łrselskapene (NOFO).

‚Äď I Stortingsmelding nummer 8 (2005/2006) sl√•s det fast er det er behov for mer kunnskap om gjennomf√łring av oljevernaksjoner i nordlige farvann. Sammen med Eni √łnsker vi √• tette kunnskapskl√łften. Vi vil jobbe for at ny teknologi blir testet og tatt i bruk samt skaffe til veie mer kunnskap om oljevernberedskap i kystsoner, sier Tim Dodson, Statoils letedirekt√łr for norsk sokkel.

Den tre√•rige avtalen ble gjort kjent under et fagm√łte om oljevern i regi av Kunnskapsparken i Harstad i dag, 31. januar.

En del av petroleumsaktiviteten i nord vil skje n√¶r kysten. B√•de Statoil og Eni har tilgang til mye oljevernutstyr for aksjoner i kystsonen, men for √• lykkes dersom uhellet er ute, er det avgj√łrende med lokal kunnskap og god beredskapsledelse.

‚Äď Den interkommunale beredskapen vil ha en sentral rolle ved en kystn√¶r oljevernaksjon, sier Kari Stokke, Statoils r√•dgiver for oljevern.

I tr√•d med anbefaling i Stortingsmelding nummer 14 (2004/2005), har NOFO i samarbeid med Kystverket nylig st√łttet utvikling av et oppl√¶ringstilbud for oljevernberedskap ved Norges Brannskole utenfor Harstad. Dette oppl√¶ringstilbudet vil Statoil og Eni ta i bruk for Finnmark-kommunene.

F√łrst ut er M√•s√ły, der brannskolen i regi av Statoil skal avholde kurs for Vest-Finnmark interkommunale utvalg mot akutt forurensing (IUA) allerede i februar. Statoil og Eni vil f√łlge opp med tilsvarende kurs ogs√• for andre IUA-er i nord.

‚Äď I samarbeid med Eni skal vi ogs√• arrangere et leverand√łrseminar for oljevernberedskap i nordomr√•dene i april. Hensikten er √• stimulere industrien og koordinere gode forslag med tanke p√• √• forbedre oljevernberedskapen, sier Stokke.

Statoil og Eni har ogs√• satt i gang forskningprosjekter hos stiftelsen Sintef i Trondheim for √• √łke kunnskapen om oljeforurensing i nordnorsk klima samt et prosjekt for utvikling av kjemiske bekjempelsesmetoder i kyst- og strandsoner.