Skip to Content
no

Den største Alve-kontrakten klar

februar 1, 2007, 08:00 CET

Operatøren Statoil har tildelt Aker Kværner Offshorepartner (AKOP) en kontrakt verd 390 millioner kroner i forbindelse med Alve-utbyggingen i Norskehavet.

I løpet av første kvartal i år skal flere Alve-kontrakter verdt omkring 900 millioner kroner inngås.

Kontrakten til AKOP gjelder gjennomføring av modifikasjonsarbeid om bord på produksjons- og lagerskipet Norne for tilkobling av brønnstrømmen fra Alve. Gassfeltet Alve skal fases inn mot eksisterende infrastruktur på det Statoil-opererte Norne-feltet.

- Kontrakten med AKOP er den største i prosjektet. Arbeidsomfanget er relativt omfattende, og vil ha prioritet og få tett oppfølging under hele prosjektgjennomføringen fram til produksjonsstart høsten 2008, sier Sven Erik Mack, anskaffelsesleder i Alve-prosjektet.
Fra før er kontrakter gitt til Det Norske Veritas for rørprosjektering og til Sumitomo/Japan Steel Works på innkjøp av produksjonsrør. 

I løpet av første kvartal skal det inngås kontrakter for undervanns-produksjonsutstyr, fleksible stigerør, kabel for røroppvarming, marine installasjoner samt legging av rør.

Alle kontraktene forutsetter at Olje- og energidepartementet godkjenner plan for utbygging og drift (PUD).
 
Alve-feltet ble påvist i 1990 og er et mindre gass- og kondensatfunn i produksjonslisens 159B om lag 15 kilometer sørvest for Norne-feltet. Funnet omfatter formasjonene Garn, Not, Ile og Tilje. De påviste reservene ligger i Garn- og Not-formasjonene.

Det er forventet en maksimal gassproduksjon fra feltet på om lag fire millioner kubikkmeter gass i døgnet. Reservene er anslått til 6,78 milliarder kubikkmeter gass og 8,3 millioner fat kondensat.
Borestart er planlagt til 1. august 2007. Produksjonen starter etter planen i desember 2008.

Statoil har en andel på 75 prosent i Alve. De øvrige rettighetshaverne er Dansk olie- og naturgass (DONG) (15 prosent) og Hydro (10 prosent).