Skip to content

To beredskapsfartøy til Nordsjøen

februar 5, 2007, 11:00 CET

Statoil har inngått intensjonsavtaler med det danske rederiet Esvagt A/S om levering av to beredskapsfartøy. Avtalene er til sammen verd i overkant av 900 millioner kroner.

Skipene, begge nybygg, skal gå inn som områdeberedskapsfartøy i Nordsjøen. Det ene skipet skal gå i området Sleipner/Volve. Det skal erstatte dagens fartøy i Sleipner-området, i tillegg skal det ivareta beredskapsbehovet som vil oppstå når Volve-feltet settes i produksjon. Det andre fartøyet skal gå i Gjøa-området.

– Med disse topp moderne og robuste fartøyene styrker vi beredskapen og sikkerheten i Nordsjøen, sier Terje Breivik, sjef for Maritime operasjoner i Statoil.


Det er det norske selskapet Ulstein Design AS som har designet beredskapsfartøyet.

Skipene vill kunne ta om bord 370 personer hver ved en storulykke. I tillegg vil skipene kunne foreta nødslep av drivende fartøy opptil tankfartøy, og de vil være utrustet med det nyeste utstyret innen oljevernberedskap.

Under vanskelige værforhold kan fartøyene trekke mindre fartøy, for eksempel mann over bord-båter (MOB), direkte om bord gjennom en spesiell slipp akterut.

Rederiet Esvagt, 75 prosent eid av A.P.Moller - Maersk-gruppen, skal levere fartøyene våren 2009. Kontraktene har en varighet på åtte år, i tillegg kommer opsjoner på tre ganger ett år.

Fartøyene blir levert med såkalt x-bow, det vil si at baugen er formet som de gamle vikingskipenes baug. En slik baug skal skjære vannet bedre.

Beredskapsfartøyene blir rundt 76,5 meter lange og 17 meter brede. De vil kunne holde en fart på 17 knop, og besetningen blir på 11 personer.