Tildeler Gjøa-kontrakt

februar 7, 2007, 09:00 CET

Operatøren Statoil har tildelt Leirvik Module Technology AS en kontrakt for bygging av boligkvarteret til Gjøa-plattformen.

EPC-kontrakten (engineering, procurement, construction) er verd om lag 450 millioner kroner. Den omfatter prosjektering, innkjøp og konstruksjon av boligkvarteret med helikopterdekk og livbåtstasjon.

Boligkvarteret skal bygges på Stord i Hordaland. Det skal installeres på plattformunderstellet hos Aker Kværner Stord. Verftet er sammenstillingssted for plattformskroget og dekkanlegget.

– Det er gledelig at Statoils aktiviteter skaper ringvirkninger for samfunnet og industrien, og at lokal industri er konkurransedyktig, sier Henning Dale, som er ansvarlig for alle feltinstallasjoner i Gjøa-prosjektet. 

Boligkvarteret får 100 enkeltlugarer med bad. Det vil også inneholde kontorer, kontrollrom, kantine og oppholdsrom. Det totale arealet vil være på rundt 3.600 kvadratmeter.Boligkvarteret skal være klart i februar i 2009. Det skal bygges av aluminium og vil veie totalt 1.500 tonn, inkludert helikopterdekk og livbåtstasjon.

Samlede investeringer for Gjøa-utbyggingen er anslått til 27 milliarder 2006-kroner. Feltet skal etter planen settes i produksjon i 2010.

Reservene i Gjøa-feltet i Nordsjøen er beregnet til rundt 40 milliarder standard kubikkmeter gass og om lag 83 millioner fat olje og kondensat.

Gjøa ble påvist i 1989. Feltet ligger i blokkene 35/9 og 36/7, om lag 70 kilometer nord for Troll-feltet og 45 kilometer utenfor kysten av Sogn og Fjordane.

Statoil er utbyggingsoperatør for Gjøa, mens Gaz de France overtar som operatør når feltet settes i produksjon. Rettighetshaverne i lisensen er Gaz de France (30 prosent), Petoro (30), Statoil (20), Shell (12) og RWE Dea (8).

Utbyggingen og tildelte kontrakter forutsetter at plan for utbygging og drift (PUD) godkjennes av norske myndigheter.