Ser nærmere på oljen i Snøhvit

februar 14, 2007, 11:30 CET

Partnerskapet i Snøhvit har besluttet å bore en avgrensingsbrønn for å kartlegge ressursene i strukturen nærmere.


Avgrensingsbrønnen på Snøhvit må bores innen sommeren 2007 for at eventuell oljeproduksjon skal komme i gang før gasstrykket i feltet blir for lavt. (Foto: Sverre Kojedal)

Avgrensingsbrønnen vil gi ytterligere informasjon om utvinnbare oljereserver i Snøhvit, samt bedre kartlegge gassreservene i den vestlige delen av strukturen.

– Vi ønsker en forsvarlig forvaltning av de ressursene som finnes i Snøhvit. En nærmere kartlegging av reservene i feltet kan gi oss et grunnlag til å fortsette studiene for en mulig realisering av oljeprosjektet, sier direktør Geir Pettersen i Statoils resultatområde Tromsøflaket.

Partnerne vil vurdere en videreføring av prosjektet etter at resultatene fra avgrensningsbrønnen er klar.

Gevinster ved en eventuell samordning med utbyggingen av oljefunnet Goliat, hvor Eni er operatør, er blant de mulighetene som vil bli vurdert. En samordning med Goliat er studert tidligere, med negativt resultat.

Boringen av avgrensingsbrønnen avhenger av ledig riggkapasitet i området.

Statoil er operatør for utbygging og drift av Snøhvit-feltet i Barentshavet. Partnere er Statoil (33,53 prosent), Petoro (30,00), Total E&P Norge (18,40), Gaz de France (12,00), Amerada Hess Norge (3,26) og RWE Dea Norge (2,81).