Mosambiks president besøkte Hydro

februar 15, 2007, 12:45 CET

Mosambiks president Armando Emílio Guebuza og hans følge på om lag 40 personer besøkte Hydro på Vækerø i Oslo onsdag.

Presidenten hadde bedt om et møte med Hydro under sitt tre dagers norgesbesøk, og konsernsjef Eivind Reiten ønsket ham velkommen til Vækerø Hovedgård.

Mosambiks ministre for fiskeri-, utenriks-, turist- og energidepartement fulgte presidenten, i tillegg til et stort oppbud av representanter for offentlige myndigheter og presse og sikkerhetsfolk fra hjemlandet.

Hydro signerte i februar i fjor en kontrakt for utforsking og produksjon av to områder i Rovuma-bassenget utenfor Mosambik. Hydro er operatør med en eierandel på 90 prosent.

Områdene dekker et areal på 13.402 kvadratkilometer, der vanndybden varierer fra grunt vann til over 2.000 meter. Miljøstudier pågår, og det planlegges innhenting av seismikk våren 2007.

Miljøhensyn
Utforskingsarealet ligger nær kysten av Mosambik, utenfor en naturpark. I sitt møte med Hydro var gjestene opptatt av at oljeutvinning ikke skal komme i konflikt med fiskeri og turisme.

Eivind Reiten viste til de strenge kravene som gjelder for oljevirksomheten i Norge. Den sterke vektleggingen av miljøet har ført til at norsk petroleumsvirksomhet holder svært høy miljøstandard. Han trakk også fram boringen av Nucula-brønnen i Barentshavet som et godt miljøeksempel.

Mulighetene for aluminiumproduksjon ble også diskutert, og det ble pekt på at tilgang på konkurransedyktig energi er en viktig forutsetning for en eventuell ny etablering.

På en pressekonferanse etter møtet uttrykte presidenten glede over at Hydro ønsker videre samarbeid med Mosambik.

På spørsmål fra pressen om hvorvidt det finnes olje i det aktuelle havområdet, svarte Reiten at Hydro vurderer området som interessant, men ingen kan si om det finnes utvinnbar olje eller gass før det er boret letebrønner i området.