Hydros internrevisjon undersøker lekkasje

februar 20, 2007, 10:00 CET

Hydros konsernsjef Eivind Reiten har gitt selskapets internrevisjon oppdraget med å undersøke mulige årsaker til at resultatinformasjon har blitt tilgjengelig for utenforstående. Hydros internrevisjon er allerede i gang med undersøkelsene.

Det var under forberedelse av foreløpig årsresultat for 2006 at Hydro søndag ble orientert om at avisen Dagens Næringsliv hadde tilgang til arbeidsdokumenter som inneholdt deler av resultatinformasjonen.

For å unngå at ulik informasjon skulle være tilgjengelig i børsenes åpningstid, framskyndet Hydro publiseringen av resultatet med en dag. Ved framleggelsen opplyste konsernsjef Eivind Reiten at selskapet ville søke å finne fram til hvordan informasjon kunne være tilgjengelig for utenforstående, og gjøre grundige anstrengelser for å unngå gjentakelser.

- Vi ønsker å klarlegge om informasjonslekkasjer kan ha som årsak at fastlagte arbeidsprosesser ikke har vært fulgt, sier Reiten.

Hydro vil under arbeidet med å undersøke lekkasjen også ha nær kontakt med Kredittilsynet, som har igangsatt undersøkelser for å klarlegge eventuelle brudd på verdipapirloven.