Skip to content
no

Kjøpte for 67,7 milliarder i fjor

februar 21, 2007, 07:00 CET

Operatøren Statoil kjøpte varer og tjenester for 67,7 milliarder kroner i 2006. Selskaper i Norge sto for hele 78 prosent av leveransene.

– Fjorårets forbruk er ni prosent høyere enn i 2005, noe som gjenspeiler selskapets høye aktivitet både på norsk sokkel og internasjonalt. Vi har gjort fornuftige og framtidsrettete investeringer i 2006, sier direktør for anskaffelser, Kjell-Erik Østdahl (forsidebildet).

De siste årene har selskaper med fakturaadresse i Norge tatt stadig større andel av leveransene. I 2004 sto norske selskaper for 72 prosent, i 2005 74 prosent, mens andelen kom opp i 78 prosent i fjor.

– Dette viser at norsk industri er konkurransedyktig og at Statoils aktiviteter skaper ringvirkninger for samfunnet, sier Østdahl.

Aker Kværner Stord var den største leverandøren i fjor. Videre var Vetco Aibel, FMC Technologies, Aker Kværner Offshore Partner og Acergy de største leverandørene.

Den største andelen av de 67,7 milliarder kronene ble brukt på konstruksjons- og modifikasjonsarbeid (25 prosent). 20 prosent av leveransene gikk til vedlikehold, reparasjoner og drift og 18 prosent til boring og seismikk. Hver sjuende krone ble i fjor brukt på Snøhvit-prosjektet i Finnmark.

Østdahl forventer at Statoil vil kjøpe varer og tjenester for tilsvarende beløp også i 2007.

– Snøhvit-feltet kommer i produksjon til høsten, dermed blir det et fall i leveranser til utbyggingsprosjekter. Vi forventer likevel et høyt anskaffelsesnivå neste år på grunn av økning innen brønn og boring, samtidig gjøres det stadig mer vedlikehold og oppgraderinger av eksisterende infrastruktur, sier Østdahl.

I 2009 vil leveranser til prosjekter igjen øke. Flere utbyggingsprosjekter er besluttet, blant dem Gjøa i Nordsjøen og Tyrihans i Norskehavet.

– Inneværende år vil vi nok merke effekten av inflasjon mer enn i 2006. Men på tross av den store prisøkning i fjor har vi klart å kontrollere kostnadsveksten. Vi har samordnet anskaffelsesaktiviteten på tvers av konsernet, sier Østdahl.

En bedre samordning av anskaffelsesaktiviteten er ett av tiltakene i Konserninitiativet Best practice procurement og implementering. Initiativet skal også bidra til at Statoil sikrer seg kapasitet til konkurransedyktige priser.

– Vi forventer at markedet fortsatt vil være stramt, både på norsk sokkel og internasjonalt, sier Østdahl.