Utkast til prospekt levert til SEC 

februar 21, 2007, 06:30 CET

Statoil har innlevert til det amerikanske verdipapirtilsynet SEC (US Securities and Exchange Commission) et registreringsdokument på Form F-4 som inneholder utkast til prospekt i forbindelse med sammenslåingen av Hydros petroleumsvirksomhet med Statoil.

Prospektet er ikke endelig før det er godkjent av SEC, og endringer og tilføyelser må påregnes. Etter at registreringsdokumentet er godkjent av SEC, vil det bli utarbeidet et endelig informasjonsdokument/prospekt som vil bli sendt til aksjonærene i Statoil og Hydro senest samtidig med innkallingene til de ekstraordinære generalforsamlingene som skal behandle sammenslåingsplanen.

Kontakt:
Ola Morten Aanestad, informasjonsdirektør, +47 48 08 02 12 (mobil) +47 51 99 13 77 (kontor)