Avtale om produksjonsskip på Peregrino-feltet

februar 27, 2007, 08:00 CET

Partnerskapet for det Hydro-opererte Peregrino-feltet utenfor Brasil har inngått avtale om leie av et produksjons- og lagerskip, et såkalt FPSO-skip.

Skipet skal bygges av AP Møller - Mærsk A/S og vil bli operert og vedlikeholdt av et av selskapets brasilianske datterselskaper. Partnerskapet venter at produksjonsskipet skal være klart for installasjon på feltet i begynnelsen av 2010.
 
Avtalen forutsetter endelig prosjektgodkjenning av partnerskapet og godkjenning fra brasilianske myndigheter av utbyggingsplanen for Peregrino-feltet.
 
Peregrino-feltet befinner seg 85 kilometer utenfor kysten av Brasil på om lag 100 meters havdyp. De utvinnbare reservene er beregnet til mellom 300 og 600 millioner fat med tung olje.
 
Feltet skal bygges ut med et flytende produksjons- og lagerskip og to boreplattformer. Det skal bores 30 horisontale produksjonsbrønner og sju brønner for vanninjeksjon.
 
Produksjonen starter etter planen i 2010.

Rettighetshavere

  • Hydro - 50 prosent (operatør i planleggingsfasen)
  • Anadarko - 50 prosent (operatør for prosjektgjennomføring og driftsfase)