Oppgradering på Kårstø godkjent

februar 27, 2007, 07:00 CET

Partnerne i Gassled har godkjent et kompresjons- og oppgraderingsprosjekt på Kårstø. Prosjektet er estimert til å koste 350-400 millioner kroner.

Prosjektet skal være ferdigstilt 1. oktober 2008.

Oppgraderingen skal sette Kårstø-anlegget i Rogaland i stand til å sende mer gass gjennom rørledningen Europipe II til Dornum i Tyskland. Dette skal skje ved å øke utgangstrykket fra Kårstø-anlegget.

Regularitet og fleksibilitet skal dessuten bli bedre, og anlegget skal opereres mer energieffektivt. I tillegg vil nødvendige trykksikringssystemer relatert til kompresjonsanlegget bli modifisert.

Britiske MW Kellogg har hatt kontrakt for forprosjekteringen, og selskapet vil også utføre detaljprosjekteringen.

Byggekontraktene skal etter planen tildeles i løpet av 2007. Byggearbeidene vil starte på Kårstø i årsskiftet 2007/2008, og vil foregå samtidig med ordinær drift på anlegget.

Prosessanlegget på Kårstø eies av interessentskapet Gassled. Gassco er operatør for anlegget, mens Statoil har ansvar for teknisk drift på Kårstø.