Hydro deltar i nytt stort funn i Libya

februar 28, 2007, 12:30 CET

Det er gjort et betydelig oljefunn i Murzuq-bassenget i Libya. Feltet strekker seg over to lisenser, og Hydro er deltaker i den ene. Det spanske oljeselskapet Repsol er operatør for feltet.

Feltet ble påvist høsten 2005, og det er senere boret fem avgrensingsbrønner. Operatøren anslår at feltet kan inneholde totalt 1,26 milliarder fat olje, hvorav 474 millioner fat olje forventes å bli produsert. En plan for utbygging og drift er nylig levert til libyske myndigheter.

- Hydro deltar i lisens NC 186. Vår eierandel i feltet vil bli endelig bestemt etter en unitiseringsprosess, der eierne blir enige om hvor stor del av funnet som ligger i hver av lisensene NC 186 og NC 115. Denne prosessen vil ta noe tid, sier Frank Dinhoff Pedersen, ansvarlig for Russland og Afrika i Hydros enhet for internasjonal forretningsutvikling.

Han understreker at dette er blant de største funn som er gjort i Libya på flere år, og forventer at det vil komme til å rangere pent i rekken av verdens største funn for 2007.

Det produseres rundt 60.000 fat olje per dag i Murzuq fra lisensene som Hydro deltar i, noe som er ventet å øke kraftig frem mot 2011. Det nye funnet vil gi et vesentlig bidrag til denne økningen.

Hydro har vært i Libya siden 1999. Selskapet deltar i fem lisenser, derav en som operatør, og har kontor i Tripoli.