Olje- og gassfunn i Barentshavet

februar 28, 2007, 08:00 CET

Hydro har påvist olje og gass i letebrønnen på Nucula-strukturen i Barentshavet.

Boringen ble gjennomført med boreriggen "Polar Pioneer" om lag 110 kilometer nordøst for Goliat-funnet og om lag 65 kilometer nord for Honningsvåg.

Hydro har som operatør for utvinningstillatelse 393 nå avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 7125/4-1 på Nucula-prospektet.

Undersøkelsesbrønnen ble boret til et totalt dyp av 1.592 meter under havoverflaten og ble avsluttet i bergarter av tidlig trias alder. Det ble påtruffet olje og gass i brønnen. Hydrokarboner ble påtruffet i den såkalte Realgrunnen-gruppen og i Kobbe-formasjonen. Brønnen ble ikke produksjonstestet, men det er gjennomført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

- Det er positivt at det er påvist et nytt petroleumssystem som fungerer også i denne delen av Barentshavet. Det er imidlertid viktig å understreke at det er behov for videre evaluering og analyse av innsamlede data for å avklare om funnet er økonomisk drivverdig, sier Tore Lilloe-Olsen, letesjef i sektoren Utvikling Norge i Hydros forretningsområde Olje & Energi.

Utvinningstillatelse 393 ble tildelt i mars 2006, og under ett år etter tildeling er nå boringen gjennomført.

Det ble satt strenge krav til utslipp og beredskap for denne letebrønnen. Det har bare vært utslipp til sjø fra topphullet i forbindelse med boringen, i hovedsak en blanding av ferskvann og bordsalt. Det er også i etterkant av boringen gjennomført undersøkelser på havbunnen som viser at operasjonen har hatt minimal påvirkning.

- Hydro satt seg ambisiøse mål for gjennomføringen av denne boringen. Det er derfor gledelig at operasjonen ble gjennomført med mindre utslipp til sjø enn planlagt, ingen uforutsette hendelser og med minimal påvirkning på miljøet. Dette viser at Hydro er i stand til å gjennomføre boringer med en meget god miljøprofil i områder der dette er nødvendig, sier Lilloe-Olsen.

Hammerfest ble brukt som base både for helikoptertransport og forsyninger til leteriggen, mens flere av beredskapsfartøyene var stasjonert i Honningsvåg.

Deltakere i Nucula-lisensen:

Hydro (operatør) 30 prosent
ENI 30 prosent
BG 20 prosent
Petoro 20 prosent