Rekordhøyt gassalg til Storbritannia

mars 2, 2007, 14:45 CET

Statoil satte ny rekord for salg av gass til det britiske markedet torsdag 1. mars.

Statoil solgte 73 millioner kubikkmeter gass gjennom rørledningene Langeled og Vesterled. Rekordleveransen skyldes økt eksportkapasitet med Langeled-rørledningen, sier Tor Martin Anfinnsen, direktør for Trading & operations i forretningsområdet Naturgass.

– Rekordsalget demonstrerer at Langeled-rørledningen har blitt en integrert del av Statoils gassmaskin. Målet med Langeled var å styrke Statoils posisjon i det britiske gassmarkedet. I dag selger vi store mengder gass med god lønnsomhet til britene, sier Anfinnsen.

Den sørlige delen av Langeled strekker seg fra Easington-terminalen i Storbritannia til Sleipner-området i Nordsjøen. I oktober startet eksporten av gass fra Troll- og Sleipner-feltene via Langeled. Det markerte en strategisk milepæl for Statoil. Den nordlige delen av Langeled, som går fra Ormen Lange-feltet i Norskehavet via Nyhamna i Møre og Romsdal til Sleipner, åpner seinere i år.

– Storbritannia er et veldig viktig marked for Statoil. Det er Europas største gassmarked og det ligger nær våre kjerneområder for gassproduksjon. Her ser vi betydelige vekstmuligheter, sier Anfinnsen.

Statoil forventer at Europas energietterspørsel øker med 50 prosent fram til 2030. Av alle fossile brennstoff er det etterspørselen etter naturgass som øker mest.