Situasjonen normalisert på Heimdal etter gassdeteksjonsalarm

mars 4, 2007, 21:00 CET

I 19.45-tiden søndag ble det utløst en gassalarm på Heimdal-plattformen.

Under oppstartsforsøk av en varmoljekjel har brenngass kommet inn i luftinntaket på nabokjelen og utløste gassdetektorer på denne.

Personell ble mønstret i henhold til rutine, og situasjonen ble avklart og normalisert i løpet av kort tid.

Heimdals prosessanlegg har siden torsdag 1. mars vært nedstengt for vedlikehold, og hendelsen får ingen betydning for oppstartstidspunktet etter dette vedlikeholdet.