Kutter CO2-utslipp med Pemex

mars 5, 2007, 15:00 CET

Statoil og det meksikanske statsoljeselskpat Petróleos Mexicanos (Pemex) har signert en avtale for å redusere utslipp av karbondioksid fra oljefeltet Tres Hermanos i Mexico.

Bilde

Statoils Per Øivind Johansen (t.v.), Norges Mexico-ambassadør Knut Solem, Pemex’ toppsjef Jesús Reyes Heroles og lete- og produksjonsdirektør Carlos A. Morales Gil under signeringen av avtalen mellom Statoil og Pemex i Mexico by. (Foto: Henry Romero)

Tres Hermanos ligger på land i Tampico-Misantla-bassenget på Mexicos østkyst. Her er det blitt produsert olje i over hundre år. Nå skal Statoils teknologi og erfaringer fra norsk sokkel overføres til det meksikanske oljefeltet.

Målet er å redusere klimagassutslippene med 2 millioner tonn CO2-ekvivalenter fra Tres Hermanos-feltet innen 2018 gjennom redusert fakling.

– Operasjoner med strenge miljø- og utslippskrav på norsk sokkel har brakt Statoil i verdenstoppen på dette området. Dette er kunnskap vi ønsker å bruke andre steder i verden, sier Per Øivind Johansen, leder for forretningsutvikling på Kyoto-mekanismene i forretningsområdet Teknologi og prosjekter.

Statoils tar sikte på å få Tres Hermanos-prosjektet FN-godkjent etter ordningen med Grønne utviklingsmekanismer (Clean development mechanism) i Kyoto-protokollen.

CDM er én av tre Kyoto-mekanismer som skal gjøre utslippsreduksjoner effektive på tvers av landegrensene. CDM-ordningen gir et land muligheten til å investere i utslippsreduserende tiltak i et annet land. Investorlandet kan deretter bruke utslippsreduksjonen fra slike prosjekter til å løse egne forpliktelser i Kyoto-protokollen.

Avtalen med Pemex innebærer at Statoil kjøper CO2-kvotene for de framtidige utslippsreduksjonene på Tres Hermanos.

I stedet for å brenne gass som produseres sammen med olje, skal gassen separeres i metan og NGL (natural gas liquids = etan, propan og butan). Disse produktene selges i markedet. Dette er mulig fordi Statoil betaler for sertifikatene som blir utstedt. Dermed får Pemex en ny inntektskilde.

– Prosjektet er et viktig bidrag til at Statoil og Norge kan nå sine utslippsmål, sier Johansen.

Statoil og Pemex arbeider nå med lignende utslippsreduserende prosjekter.