Tildelt operatørskap i Indonesia

mars 5, 2007, 13:00 CET

Statoil og Pertamina (Persero) er tildelt rettighetene i dypvannsblokken Karama i Makassar-stredet i Indonesia.

Tildelingen skjedde 2. mars. Statoil blir operatør med en andel på 51 prosent, og det nasjonale indonesiske oljeselskapet Pertamina får 49 prosent.

Produksjonsdelingskontrakten for Karama-blokken er det første fellesprosjektet som blir realisert i kjølvannet av intensjonsavtalen de to selskapene undertegnet i september 2006.

– Vi er tilfreds med tildelingen, som legger grunnlaget for et videre samarbeid mellom Pertamina og Statoil. De to selskapene utfyller hverandre på teknologi og kompetanse. Vi ser fram til å jobbe tettere med Pertamina i arbeidet med å avdekke ressurspotensialet i Karama-lisensen, sier Peter Mellbye, konserndirektør for forretningsomådet Internasjonal undersøkelse og produksjon (INT).

– Tildelingen er et viktig ledd i arbeidet med å sikre Statoil en oppstrømsposisjon i Sørøst-Asia, og er i tråd med vår globale letestrategi. Operatørskapet for Karama-blokken er en god mulighet til å overføre og dele Statoils mer enn 30 år lange teknologiske erfaring fra aktiviteter på norsk sokkel og internasjonalt, sier Mellbye.

Selskapene skal betale en signaturbonus på fem millioner dollar, og de forplikter seg til å samle inn 1.900 kvadratkilometer med 3D seismikk og bore tre letebrønner i løpet av tre år. Det har ikke vært gjennomført leteaktiviteter i området tidligere.Blokken strekker seg over et område på 4.286 kvadratkilometer. Vanndybden i området er mellom 800 og 2.200 meter. Blokken ligger i Makassar-stredet, like sør for Kuma-blokken utenfor vestkysten av øya Sulawesi. I januar i år ble Statoil tildelt en andel på 40 prosent i Kuma-blokken.