Det fusjonerte selskapet etableres under navnet StatoilHydro

mars 7, 2007, 14:30 CET

Styrene i Hydro og Statoil er enige om å anbefale overfor sine respektive aksjonærer at selskapet som etableres gjennom fusjonen mellom Hydros olje- og gassaktiviteter og Statoil, skal hete StatoilHydro.

Ifølge integrasjonsavtalen fra 18. desember 2006 skulle selskapet få et nytt navn allerede ved etablering, men styrene har kommet til at det er hensiktsmessig å overlate til styret i det nye selskapet å utvikle det nye navnet. Inntil det tidspunkt vil selskapet hete StatoilHydro. Dette vil fremgå i fusjonsplanen som skal behandles av styrene i Hydro og Statoil i neste uke.

Det fusjonerte selskapet skal utvikle forslag til nytt navn og logo med utgangspunkt i forretningsstrategi, visjon og verdigrunnlag. Navneforslaget vil bli lagt fram for behandling på selskapets ordinære generalforsamling i 2008, noe Staten som største eier er innforstått med.

Det sammenslåtte selskapets detaljhandelsvirksomhet vil drives under navnet Statoil inntil nytt navn foreligger. Selskapet vil deretter ta stilling til om dette skal videreføres.

– Det har vært stort engasjement knyttet til beslutningen om nytt navn på selskapet. De to styrene er derfor blitt enige om fremgangsmåten som her er beskrevet, og at selskapet etableres under navnet StatoilHydro, sier Jan Reinås, styreleder i Hydro, og Jannik Lindbæk, styreleder i Statoil, i en felles kommentar.

– Beslutningen gir oss arbeidsro, slik at vi kan konsentrere oss fullt ut om en vellykket integrasjonsplanlegging som reflekterer at dette er en fusjon mellom likeverdige parter, sier Reinås og Lindbæk.

I tråd med tidligere beslutninger vil selskapets forretningsområder ledes fra Bergen, Oslo og Stavanger. Det sammenslåtte selskapets forretningskontor skal være i Stavanger med konsernfunksjoner i Oslo og Stavanger.

Hydros aluminium- og kraftvirksomhet videreføres under navnet Hydro.