Skip to content
no

Gasseksport fra Oseberg feltsenter gjenopptatt

mars 8, 2007, 06:30 CET

Gasseksporten fra Oseberg feltsenter ble gjenopptatt i 17-tiden onsdag etter et turbinhavari med påfølgende branntilløp på Oseberg D tirsdag kveld. Oljeproduksjonen fra Oseberg feltsenter startet tidlig onsdag morgen og var ventet å være på tilnærmet normalt nivå i løpet av onsdagen.

Oljeproduksjonen fra installasjonene Brage, Oseberg C, Veslefrikk, Oseberg Øst, Oseberg Sør ble også stanset tirsdag kveld kveld.

Produksjonen fra Oseberg C, Brage og Veslefrikk ble gjenopptatt sent tirsdag kveld, mens produksjonen fra Oseberg Øst og Oseberg Sør ble startet samtidig med egenproduksjon på Oseberg Feltsenter i 05-tiden onsdag morgen.

Oseberg feltsenter har flere gasseksportkompressorer som vil håndtere nødvendig gasseksport inntil den skadde eksportkompressoren er tilbake i drift.

En granskingsgruppe fra Hydro har startet arbeidet med å klarlegge årsakene til hendelsen på Oseberg feltsenter.

Hendelsen er varslet til myndighetene i henhold til rutine.