Endringer i konsernledelsen i Statoil ASA 

mars 12, 2007, 08:00 CET

Konserndirektør for forretningsområdet Utvikling og Produksjon Norge, Terje Overvik (55), trer fra 1. juni ut av konsernledelsen i Statoil. Overvik begynner 1. september som administrerende direktør i Gaz de France Norge (GdF).

Terje Overvik er dr.ing. fra NTNU i Trondheim og begynte i Statoil i 1983. Han har hatt en rekke sentrale stillinger i konsernet, blant annet plattformsjef og produksjonsdirektør for Statfjord-feltet. Han var konserndirektør for Teknologi før han overtok ansvaret for virksomheten på norsk sokkel i 2004.

– Terje har en meget sterk karriere bak seg i Statoil. Han har de siste årene vært en av drivkreftene bak den revitalisering som har skjedd på norsk sokkel. Terje kombinerer evnen til langsiktig, strategiske tenkning med daglig operativt fokus. Han vil ikke minst etterlate seg spor for sitt engasjement knyttet til et meget aktivt HMS-arbeid. Jeg ønsker ham lykke til med de nye utfordringer som etter hvert møter ham i GdF, og vi i Statoil ser frem til et fortsatt godt samarbeid både med Terje og GdF, sier konsernsjef i Statoil, Helge Lund.

Fram til Overvik fratrer i Statoil, vil saker relatert til Gaz de France håndteres av konserndirektør for forretningsområdet Naturgass, Rune Bjørnson.