Sammenslåingsplanen undertegnet av styrene

mars 13, 2007, 15:30 CET

Styrene i Statoil og Hydro har nå undertegnet den endelige planen for fisjon av Hydro som ledd i sammenslåingen av Hydros petroleumsvirksomhet med Statoil ASA.

Hydros aksjonærer vil eie 32,7 prosent og Statoils aksjonærer vil eie 67,3 prosent av det sammenslåtte selskapet. Som vederlag for overføringen av Hydros petroleumsvirksomhet skal aksjonærene i Hydro motta 0,8622 aksjer i det sammenslåtte selskapet for hver aksje de eier i Hydro.

Begrunnelsen for sammenslåingen er et felles ønske om å skape en konkurransedyktig global aktør i petroleumsindustrien og bli verdens ledende operatør offshore.

Styrene har lagt vekt på at sammenslåingen er et vekstorientert svar på de utfordringene bransjen står overfor, at det oppnås styrket konkurransekraft internasjonalt og sikres langsiktig vekst på norsk sokkel.

Etter gjennomføring av sammenslåingen vil det nye selskapet bestå av om lag 31.000 ansatte, hvorav om lag 5.000 kommer fra Hydro.

Navnet på det sammenslåtte selskapet skal fra gjennomføringstidspunktet være StatoilHydro ASA. Partene vil fremlegge sammenslåingsplanen for godkjennelse i generalforsamlingene i henholdsvis Statoil og Hydro.

Statoil vil om kort tid innlevere et registreringsdokument på Form F-4 til det amerikanske verdipapirtilsynet SEC (US Securities and Exchange Commission). Dette inneholder utkast til prospekt i forbindelse med sammenslåingen. Utkastet vil ved innleveringen til SEC bli offentliggjort ved børsmelding til Oslo Børs. Etter at registreringsdokumentet er godkjent av SEC, vil det bli utarbeidet et endelig informasjonsdokument som vil bli sendt til aksjonærene i Statoil og Hydro senest samtidig med innkallingen til de ekstraordinære generalforsamlingene som skal behandle sammenslåingsplanen.

Vedlegg knyttet til avtalen vil bli gjort tilgjengelig fra 14. mars 2007 via meldingssystemet på Oslo Børs.

Kontaktpersoner:
Media
Ola Morten Aanestad, informasjonsdirektør
+ 47 48 08 02 12 (mobil), +47 51 99 13 77 (kontor)

Investor relations
Lars Troen Sørensen, direktør IR
+ 47 90 64 91 44 (mobil), +47 51 99 77 90 (kontor)