Kommersialitetserklæring for Peregrino-feltet i Brasil

mars 14, 2007, 23:00 CET

Hydro annonserte torsdag at kommersialitetserklæring for oljefeltet Peregrino er oversendt til Agência Nacional do Petròleo (ANP) i Rio de Janeiro.

- Prosjektet går nå videre framover, og partnerskapet har til hensikt å godkjenne utbyggingen i slutten av måneden, sier Kjetil Solbrække, leder for Hydros forretningsenhet for Brasil.

Peregrino-feltet er lokalisert 85 kilometer utenfor Brasil på om lag 100 meters vanndyp. Utvinnbare reserver er estimert til mellom 300 og 600 millioner fat tungolje.

Feltet skal bygges ut med et produksjonsskip, et såkalt FPSO-skip, og to boreplattformer. 30 horisontale produksjonsbrønner og sju vanninjeksjonsbrønner er planlagt boret.

Produksjonsstart er planlagt i 2010.

Utbygging av Peregrino-prosjektet ble godkjent av Hydros konsernledelse og styre i møter 12. mars.

Rettighetshavere i Peregrino

  • Hydro (operatør under planleggingsfasen av prosjektet) - 50 prosent
  • Anadarko (operatør under prosjektgjennomføring og produksjonsfasen) - 50 prosent