"Gå til hovedinnhold"

Funn ved Sleipner

mars 14, 2007, 08:00 CET

Operatøren Statoil har påvist gass og kondensat i Biotitt-prospektet i Nordsjøen. Riggen West Epsilon fortsetter nå sitt leteprogram i området.

Undersøkelsesbrønn 16/4-4 i utvinningstillatelse 339 ble boret til et totalt dyp på 2360 meter under havoverflaten. Boringen ble avsluttet i bergarter av kritt alder. Det ble påvist gass og kondensat i Heimdal-formasjonen av tertiær alder.

– Vi vil vurdere å produsere funnet mot Sleipner-feltet. Det vil nå bli gjennomført evaluering og analyse av de innsamlede dataene for å avklare ressurspotensialet i funnet. En felles utbygging med 16/7-2-funnet sør for Biotitt kan være en mulighet, sier Tim Dodson, Statoil letesjef på norsk sokkel.

– Biotitt er en god start på et omfattende leteprogram i Nordsjøen de kommende år, sier Dodson.

Funnet i Biotitt-prospektet ligger 20 kilometer nordøst for Sleipner-feltet i Nordsjøen. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønnen ble boret med boreinnretningen West Epsilon på 91 meters vanndyp. Statoil har en treårig kontrakt med selskapet Seadrill for leie av den oppjekkbare riggen som kan operere på havdyp ned til 120 meter.

West Epsilon flyttes nå til neste lokasjon som er Ermintrude-prospektet i blokk 15/6 i utvinningstillatelse 303, 10 km nord for Sleipner-feltet.
Rettighetshaverne i utvinningstillatelse 339, tildelt i 2004, er Statoil (70 prosent) og ExxonMobil (30).