Høy Hydro-profil på gasskonferansen Flame

mars 14, 2007, 23:30 CET

Pålitelighet, bærekraft og liberalisering er viktige budskap i markedsføringen av norsk gass i Europa og var sentrale elementer i foredraget til Petter Nore, direktør i Hydros enhet for internasjonal forretningsutvikling, på gasskonferansen Flame i Amsterdam torsdag.

Gasskonferansen Flame er et viktig møtested for gassaktører i Europa. Årets konferanse arrangeres fra 12. til 16. mars, og en stor delegasjon fra Hydro deltar.

– Norge er allerede en stor og pålitelig gassleverandør til Europa og vår gassproduksjon er økende. Hydro er nest største operatør på norsk sokkel og har levert gass til Europa i mer enn 30 år. Vi har mer enn doblet vår gassproduksjon fra 2001 og innen 2010 vil den være tredoblet, sa Nore.

Langsiktige perspektiver

I sitt innlegg understrekte han behovet for langsiktige perspektiver og gunstige rammevilkår for å kunne tiltrekke investeringsvilje til utvikling av en god infrastruktur i Europa. – Et velfungerende marked er et viktig element, og vi tror EU er på riktig spor i prosessen for liberalisering av gassmarkedet, sa han.

– For å sikre energiforsyningen til Europa og utnytte de miljøvennlige fordelene som naturgasss har i forhold til andre fossile brendsler, må europeiske politikere lage et marked som tillater konkurranse på likt grunnlag. Et viktig første skritt er å sikre alle markedsaktørene rettferdig tilgang til infrastruktur.

Muligheter i Russland

Nore holdt også et foredrag tidligere på konferansen om mulighetene for at utenlandske selskaper kan bli store produsenter av gass i Russland.

– Mitt budskap var at russiske myndigheter i hovedsak er interessert i utenlandske selskaper dersom de har en klar teknisk kompetanse å komme med. Den største muligheten ligger i åpningen av offshore Arktis. Dette er også avspeilet i Hydros Russland-strategi, som sier at vi skal konsentrere oss om offshore aktivitet i dette området, sier Nore.

Petter Nore vil tiltre stillingen som generalsekretær i IGU (International Gas Union) i oktober i år.