Alve godkjent i statsråd

mars 16, 2007, 13:00 CET

Plan for utbygging og drift (PUD) av gass- og kondensatfeltet Alve i Norskehavet er godkjent i statsråd i dag, 16. mars.

For først gang har Statoil levert en forenklet PUD. Dette er kostnadsbesparende og mer effektivt for både operatøren og myndighetene.

– Vi setter pris på den raske behandlingen fra myndighetene. Det er bare to måneder siden vi leverte PUD, sier Øyvind Bratsberg, områdedirektør for Halten/Nordland.

Borestart på Alve er planlagt til august 2007. Produksjon fra feltet starter etter planen i desember 2008. De totale investeringene er beregnet til 2,4 milliarder kroner.Alve skal fases inn mot det Statoil-opererte Norne-feltet. Lisensen ønsker å bygge ut feltet med én bunnramme med fire brønnslisser.

– Utbyggingen vil sikre god og kontinuerlig utnyttelse av ledig kapasitet på Norne-skipet og i rørledningen Åsgard transport. Det er gledelig at vi nå kan kommer i gang med enda et satellittutbyggingsprosjekt mot Norne, sier Bratsberg.

Alve-feltet ligger i produksjonslisens 159B. Feltet ble påvist i 1990. Alve omfatter formasjonene Garn, Not, Ile og Tilje. De påviste reservene ligger i Garn- og Not-formasjonene.

Feltet ligger 16 kilometer sørvest av Norne-feltet. Vanndypet i området er på 390 meter.

De utvinnbare reservene er anslått til 6,8 milliarder kubikkmeter gass og 8,3 millioner fat kondensat.

Statoil har en andel på 75 prosent i Alve. De øvrige rettighetshaverne er Dansk olie- og naturgass (DONG) (15 prosent) og Hydro (10 prosent).