Statoil publiserer årsrapport på Form 20-F 

mars 20, 2007, 14:45 CET

Statoil offentliggjør i dag, 20. mars, elektronisk versjon av den amerikanske årsrapporten på Form 20-F.

Rapporten kan lastes ned fra Statoils nettsted på: http://www.statoil.com/ir

HTML-versjon av form 20-F vil være tilgjengelig fra US Securities and Exchange Commission sitt nettsted i Edgar-databasen http://www.sec.gov etter klokken 16.00 i dag.

Papirutgave av rapporten vil være tilgjengelig fra 16. april. Den kan bestilles via Statoils nettsted på: http://www.statoil.com/order

Kontaktpersoner:

Investor relations

Lars Troen Sørensen, direktør IR, + 47 90 64 91 44 (mobil), +47 51 99 77 90 (kontor)

Geir Bjørnstad, direktør IR, USA, +1 (203) 978 69 50 (mobil)


Presse
Ola Morten Aanestad, informasjonsdirektør, +47 48 08 02 12 (mobil) +47 51 99 13 77 (kontor)