Letepris tildelt Hydro

mars 21, 2007, 12:15 CET

Under konferansen Exploration Revived som ble avholdt i Bergen 20. og 21. mars, ble Hydro tildelt prisen for beste leteselskap på norsk sokkel de siste to årene. Juryen bestod av letesjefer fra konkurrerende selskaper, samt Oljedirektoratet. Juryen var enstemmig i sin avgjørelse.

– Dette er en flott anerkjennelse av det meget kompetente og dyktige letemiljøet på norsk sokkel i Hydro, sier Tore Lilloe-Olsen, som er letesjef for norsk sokkel, og som mottok prisen på vegne av Hydro.

– Vi har vært utradisjonelle og har forfulgt muligheter som andre ikke har trodd på. At juryen har bestått av mange av de som til daglig er våre konkurrenter, gjør denne utmerkelsen ekstra hyggelig, sier han.

Leteprisen blir tildelt annet hvert år i forbindelse med denne konferansen.

Tildelingskriteriene består i at mottageren over de to foregående årene skal ha bidratt til gode leteresultater og bringe leting på norsk sokkel fremover.

Juryen la i sin begrunnelse for tildelingen av prisen vekt på faglige kriterier som testing av nye letemodeller, leting på prospekter med stort potensial, leting etter oppsidepotensial i produserende felt og utvikling av nye letemetoder.

Funnene Peon, Astero, Stetind og Nucula ble alle nevnt som nye funn som har utpekt seg på norsk sokkel.

Aktuelle kandidater til å motta prisen ble meldt inn til juryen på forhånd.