Lite oljefunn i Grane-området

mars 21, 2007, 12:15 CET

Hydro har gjort et lite oljefunn under boringen av undersøkelsesbrønn 25/11-24 ved Grane-feltet i Nordsjøen.

Det primære målet for brønnen var å undersøke potensialet for olje i et prospekt av tertiær alder kalt Midway, lokalisert sørvest for Grane-feltet.

Et sekundært mål var å undersøke potensialet for olje i den underliggende jura-lagrekken.

Undersøkelsesbrønnen ble boret til et totalt dyp på 2.091 meter under havoverflaten og avsluttet i bergarter av jura alder.

Ubetydelige volumer hydrokarboner ble påtruffet i tertiær-bergarter, mens det ble gjort et oljefunn i sandsteiner av jura alder.

– Det var skuffende at vårt hovedmål ikke slo til i denne brønnen, men funnet i jura-bergarter åpner nye muligheter som vi vil forfølge videre i dette området. Vi vil nå vurdere størrelse og eventuell kommersialitet av funnet som er gjort, sier Tore Lilloe-Olsen, letesjef i sektoren Utvikling Norge i Hydros forretningsområde Olje & Energi.

Brønn 25/11-24 blir nå permanent plugget og forlatt. Den ble boret av den halvt nedsenkbare boreinnretningen "Transocean Winner" på 114 meters vanndyp.

"Transocean Winner" skal nå bore en undersøkelsesbrønn i utvinningstillatelse 090, som også er operert av Hydro.

Rettighetshavere i utvinningstillatelse PL 169:

Hydro (operatør) 45 %
Petoro 30 %
ExxonMobil 13 %
Statoil 12 %