Første Hassi Mouina-brønn fullført

mars 27, 2007, 07:30 CEST

Operatøren Statoil og partneren Sonatrach har fullført og testet sin første lete- og avgrensningsbrønn på land i Hassi Mounia-lisensen i Sahara-ørkenen i Algerie. Selskapene er nå i gang med boring av brønn nummer to i lisensen.

– Vi er tilfredse med den vellykkede boreoperasjonen. Resultatet gir verdifull informasjon om ressurspotensialet i lisensen, sier David Poole, Statoils letesjef i Algerie.

Boring av brønnen Hassi Tidjerane 2 (HTJ-2) startet 14. november 2006. Det er selskapet Nabors Drillings borerigg Rig 284 som har boret brønnen til en total dybde på vel 3.200 meter.
Det er utført et omfattende logging og innsamling av 166 meter med konvensjonelle kjerneprøver. I tillegg er det utført en produksjonstest på om lag 1.200 meter. Det ble oppnådd en strømningsrate på 7.083 kubikkmeter gass per time på 1.131-1.142 meter, og 9.012 kubikkmeter gass per time på 1.113-1.129 meter gjennom en dyseåpning på 32/64 tommer.   

Hensikten med brønnen var først og fremst å nå reservoar-bergarter av Devon-alder.

Boreriggen er nå flyttet til neste lokasjon. Statoil og Sonatrach startet å bore brønn nummer to i lisensen, Hassi Tidjerane West 1 (HTJW-1) 16. mars.

Hassi Mounia-lisensen ble tildelt i juni 2004. Lisensen består av fire blokker innenfor et område på 23.000 kvadratkilometer i Gourara-bassenget. Hassi Mouina er på størrelse med halvparten av Danmarks areal.

Området ligger vest i ørkenen i Algerie, nordvest for gassfeltet In Salah, hvor Statoil har en andel på 31,85 prosent.

Statoil har en andel på 75 prosent i Hassi Mouina. Sonatrach er partner med 25 prosent.


Operatøren Statoil har fullført sin første lete- og avgrensningsbrønn på land, midt i Sahara. (Foto: Øyvind Hagen)