Bedriftsforsamlingen anbefaler deling av Hydro

mars 28, 2007, 23:00 CEST

Bedriftsforsamlingen i Hydro har i dag anbefalt selskapets generalforsamling å godkjenne planen for fisjon av Norsk Hydro ASA som ledd i den planlagte sammenslåingen av selskapets petroleumsvirksomhet med Statoil.

Bedriftsforsamlingen viser til styrets rapport om sammenslåingen og slutter seg til styrets vurderinger.