Milliardkontrakt til FMC for undervannsinstallasjoner på feltene Vega og Vega Sør

mars 29, 2007, 14:15 CEST

Hydro har tildelt FMC Technologies en kontrakt på vel 1,2 milliarder kroner for undervannsinstallasjoner til Vega- og Vega Sør-feltene i Nordsjøen.

Leveransene omfatter seks ventiltrær og tre manifoldmoduler med tilhørende beskyttelsesrammer og systemer for kontroll og brønnvedlikehold.

Undervannsinstallasjonene vil bli bygd ved FMCs anlegg i Kongsberg og Dunfermline i Skottland. Hovedleveransene er planlagt i april 2009. De Hydro-opererte Vega- og Vega Sør-feltene skal etter planen starte produksjonen i fjerde kvartal 2010.

Gass- og kondensatfeltene Vega og Vega Sør ligger på 380 meters havdyp i blokkene 35/8 og 35/11 om lag 80 kilometer vest for Florø i Sogn og Fjordane. Funnene fordeler seg i lisensene PL 248 Vega (Vega Nord og Vega Sentral) og PL 090C Vega Sør. Planen for utbygging og drift (PUD) ble levert til myndighetene i desember i fjor

Utvinnbare reserver er anslått til 18 milliarder standard kubikkmeter gass og 26 millioner fat kondensat. På det høyeste vil produksjonen være på sju millioner kubikkmeter gass og 25.000 fat kondensat per døgn.

Hvert av funnene er planlagt utbygd med to brønner. De seks brønnene skal bores med utgangspunkt i tre brønnrammer på havbunnen, en på hvert funn. Hver ramme vil ha brønnslisser for inntil fire brønner.

Brønnstrømmen fra Vega og Vega Sør skal føres i en felles rørledning fram til det Statoil-opererte Gjøa-feltet, som også vil prosessere brønnstrømmen. Planen for utbygging og drift av Gjøa ble levert til myndighetene samtidig med planen for Vega/Vega Sør.

En ny gassrørledning fra Gjøa-feltet skal knyttes til den britiske FLAGS-rørledningen. Vega/Vega Sør-gassen skal transporteres gjennom denne rørledningen til mottaksanlegget i St. Fergus i Skottland. Kondensatet fra Vega/Vega Sør skal eksporteres via en ny oljerørledning fra Gjøa. Denne rørledningen skal kobles til Troll Oljerør II, som skal transportere oljen og kondensatet til Mongstad-raffineriet.

Lisensdeltakere i PL 248 Vega

  • Hydro (operatør) – 40 prosent
  • Statoil – 20 prosent
  • Petoro – 40 prosent

Lisensdeltakere i PL 090C Vega Sør

  • Hydro (operatør) – 25 prosent
  • Revus – 25 prosent
  • Statoil – 20 prosent
  • Idemitsu – 15 prosent
  • Gaz de France – 15 prosent